Bemutatkozás

A Segély Helyett Esély Alapítványt az - azóta megszűnt - elődintézmény, a Szt. Imre Kórház II. sz. Pszichiátriai Osztályának betegei, dolgozói és hozzátartozók hozták létre 1992-ben, dr. Zseni Annamária vezetésével. Akkoriban a rehabilitációs célú munkahely - kertészet - fenntartása és az osztály feltételrendszerének fejlesztése volt a cél. Később, az Alapítvány (amely 2002.01.30-tól kiemelten közhasznú lett, majd 2012-től közhasznú), az Alapító Okiratában felsorolt céloknak és feladatoknak megfelelően létrehozta egészségügyi, és szociális intézményrendszerét.

2003. március 1.-től működik a „Thalassa Ház” Pszichoterápiás és Pszichiátriai Intézete dr.Zalka Zsolt vezetésével. Később az alapítvány további szociális szervezeti egységeket hozott létre az integrált rehabilitációs intézményrendszer felállítása érdekében, így a „Tisztás” Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményt és a „MÓLÓ” Lakóotthont. Az egészségügyi ellátást, mint fő tevékenységet, a magyar állam tulajdonában lévő ingatlanon végezzük.

Az Alapító okiratban foglalt célok:

• a különféle pszichés zavarokban - pszichotikus és súlyosabb személyiségzavarok, borderline és szenvedély-állapotokban lévő emberek ellátási lehetőségeinek biztosítása, kutatása, és szervezése

• a megváltozott munkaképességő rehabilitált emberek számára munkahelyteremtés (átmeneti jellegű intézmények létrehozása, üzemeltetése)
 

• a rehabilitációs munka szakmai színvonalának emelése, a szakemberképzés támogatása.


Az alapítvány fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el az általa működtetett intézetben:

• bizonyos mentális zavarokkal (pszichotikus állapotok, személyiségzavarok, szenvedélybetegségek, valamint "kettős diagnózisú" kórképek) küzdő betegek gyógykezelése, rehabilitációja;

• a prevenció és a terápiás lehetőségek kutatása, képzés;

• a következményesen, avagy megelőzően szociálisan ellehetetlenült helyzetbe került páciensek részére többszintű szociális támogatás, gondoskodás és ellátás biztosítása, így intézménybe integrált módon: szociális ellátás szállás nyújtásával - lakóotthonos forma szenvedélybetegek rehabilitációja céljából; önálló rehabilitációs lakóotthon pszichiátriai betegek számára, egyéb szociális ellátás szállásnyújtással, ill. anélkül (nappali szociális ellátás, szociális foglalkoztatás, egyéb szociális foglalkozás)

• a fenti rehabilitációs feladatok elvégzésére az 1993. évi III. törvény 72-73 §-ai szerinti szociális intézmény működtetése, melynek feladata a bentlakók önálló életvezetési képességeinek helyreállítása


Az alapítvány fenti feladatokat a következő formákban látja el az általa működtetett intézetben:

• krónikus finanszírozású fekvőbeteg ellátás rehabilitációs szakfeladattal,

• Nappali Szanatórium működtetése,

• a fekvőbeteg-ágyak bizonyos hányadán a rászoruló "kettős diagnózisú" páciensek illetve szenvedélybetegek részére, ugyanígy a Lakóotthon keretén belül személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás biztosítása,

• mindezen ellátási formákkal az igen hosszú rehabilitációs idejű illetve a betegség kialakult állapotjelleg miatt folyamatos egészségügyi-szociális támogatásra szoruló pacientúra részére az ún. "félúti intézményforma" kimunkálása és működtetése,

• a közösségi pszichiátriai ellátás speciális formáinak kiépítése, ennek kultúrájának elterjesztése, a területhez kötődően, a Nappali Ellátási Formák, illetve egyéb, a területen működő prevenciós - szociális gondoskodást nyújtó intézményekkel való szoros együttműködés alapján,

• járóbetegellátás folyamatos működtetése Rehabilitációs Osztályos Ambulancia formájában, hatékonyabb terápiás és megelőzési lehetőségek kutatása,

• a szenvedélybeteg fiatalok foglalkoztatásának elősegítése,

• az e területen dolgozó szakemberek és önkéntes segítők részére szakmai képzések, továbbképzések szervezése,

• szakmai rendezvények, tudományos tanácskozások szervezése, publikálás,

• pályázatokon való részvétel

• pályázat, ösztöndíj útján természetbeni szociális támogatás nyújtása.