Bemutatkozás

A "Tisztás" Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményének feladata a teljes absztinencia elérése mellett a klienst képessé tenni az önálló életvitelre, elősegíteni a családi, társadalmi környezetbe való visszailleszkedését.

Az Intézmény célja és feladata a fókuszáltan zajló egyéni vagy csoportos pszichoterápiás munka mellett a kliens pszicho-szociális környezetének (újra) felépítése, az autonóm problémakezelés kialakításának támogatása: lakhatási, családügyi, munkaügyi, képzési, stb. problémák kezelésének támogatása az intézmény eszközrendszerével.

Az intézményben ellátottak köre
Az intézmény tervezett férőhelye 20 fő. Azon, korábban addikt, illetve "kettős" diagnózisú kliensek vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, akik:
• 16. életévüket betöltötték;
• akut, rendszeres gyógyintézeti kezelésre nem szorulnak;
• az egyéb pszichés problémák, pszichiátriai betegség mellett az egészséget, életet veszélyezteti vagy jelentős életvezetési nehézségeket okoz a szerhasználat (alkohol, "fű", gyógyszer, kábítószerek) illetve az addiktív magatartás (játékszenvedély, internet-, vásárlás-, stb függőség, evészavarok)
• intézetünk pszichiátriai-pszichoterápiás rehabilitációs programjában motiváltan, jelentősebb én-részesség vállalásával vesznek részt;
• és akiknél felmérhető, hogy a rendelkezésre álló eszközrendszerrel sikeres rehabilitációs program tervezhető.

Az intézménybe kerülés módja: Az intézményi szolgáltatást azon kliensek vehetik igénybe, akik felvételt nyertek pszichoterápiás intézetünkben -"Thalassa Ház"-ba - és a pszichoterápiás ellátás mellett indokolt az addiktológiai konzultáció és szociális esetvezetés. A kliens kérelmezheti a "Tisztás" Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményébe való felvételét. A szociális team döntése alapján kerül felvételre vagy elutasításra a kérelmező.